Xi măng Ruam

//Xi măng Ruam

Country: nước Thái Lan

Year of Completion: 2017

Application: Nhà kho

Tonnage: 60 MT

Job: VN00674