Trung tâm Kỹ thuật

//Trung tâm Kỹ thuật

Trung tâm Kỹ thuật

Kirby tập trung thành công hệ thống, hiệu suất, con người và sản phẩm của mình theo cách thúc đẩy sự hiệp lực, với mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là làm hài lòng khách hàng. Là một phần của Trung tâm Kỹ thuật Xuất sắc (CEE) của chúng tôi, ở Hyderabad, Ấn Độ, Kirby có đội ngũ thiết kế và kỹ thuật có trình độ và kinh nghiệm, bao gồm hơn 500 nhân viên, sử dụng phần mềm mới nhất cho các thiết kế và chi tiết cấu trúc.

Bốn trụ cột chính của Trung tâm chúng tôi là: Hệ thống xuất sắc, Hiệu suất xuất sắc, Sản phẩm xuất sắc và Xuất sắc con người. Các dịch vụ của chúng tôi rất đa dạng, từ việc đảm bảo các thực hành đã được chứng minh tốt nhất đến nghiên cứu và phát triển (là một công cụ quan trọng để gia tăng đổi mới) và từ thiết kế và phát triển hệ thống kỹ thuật phần mềm đến phát triển tài năng.