Dịch vụ Tư vấn Kỹ thuật và Cài đặt

/Dịch vụ Tư vấn Kỹ thuật và Cài đặt

Dịch vụ Tư vấn Kỹ thuật và Cài đặt

Ngoài việc cung cấp kết cấu nhà thép, Kirby còn cung cấp dịch vụ lắp dựng thông qua các nhà xây dựng được ủy quyền của mình.

Có hơn 300 nhà xây dựng được chứng nhận Kirby trên toàn thế giới. Họ đã trải qua khóa đào tạo chuyên sâu về lắp dựng các tòa nhà có độ phức tạp khác nhau và cho các ứng dụng khác nhau. Các nhà xây dựng được chứng nhận Kirby có năng lực cao và cung cấp chuyên môn lành nghề cho khách hàng. Nhà xây dựng được chứng nhận Kirby địa phương cung cấp các dịch vụ toàn diện từ xây dựng đến các giải pháp chìa khóa trao tay hoàn chỉnh.

Kirby cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật rộng rãi cho khách hàng - từ việc lựa chọn cấu trúc và thiết kế kinh tế thích hợp cho đến việc điều chỉnh các quy chuẩn xây dựng địa phương. Để đảm bảo chất lượng tuyệt vời và sự hài lòng của khách hàng, đại diện Dịch vụ Kỹ thuật của Kirby theo dõi và giám sát toàn bộ dự án cho đến khi hoàn thành.