Nghiên cứu so sánh

/Nghiên cứu so sánh
Tiêu chí đánh giá Tòa nhà Peb Tòa nhà bê tông
Chế tạo Chế tạo chính xác: Các thành viên được chế tạo trong môi trường được kiểm soát và tiết kiệm đến 50% trong thời gian chế tạo tại chỗ. Chế tạo thực hiện tại chỗ; Yêu cầu xây dựng lồng cốt thép và công việc đóng cửa trước khi đổ.
Giao hàng và hậu cần Có thể được giao theo trình tự mong muốn ở bất kỳ đâu trên thế giới. Có thể phải xây dựng nhà máy hàng loạt tại chỗ nếu địa điểm đó bị tách biệt hoặc rộng lớn.
Thời gian lắp đặt 50% tiết kiệm thời gian thi công. Cài đặt nhanh chóng mà không có thời gian nhàn rỗi. Chậm và tốn thời gian: Nhà thầu sẽ phải đợi lớp đúc trước đông cứng (14-28 ngày) rồi mới có thể đúc đợt tiếp theo.
Chất lượng Chất lượng thép được đảm bảo vì

 • Nó là một sản phẩm đồng nhất.
 • Các mảnh được thiết kế riêng theo bản vẽ của cửa hàng.
 • Máy móc chính xác được sử dụng để chế tạo.
 • Nó được chế tạo dưới sự kiểm soát của cửa hàng.
 • Chất lượng không bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết
Nhiều yếu tố dẫn đến suy giảm chất lượng

 • Bê tông không phải là một sản phẩm đồng nhất.
 • Tỷ lệ thành phần cấp phối bê tông rất khó duy trì.
 • Chất lượng nước sử dụng có thể khác nhau.
 • Điều kiện thời tiết.
 • Kinh nghiệm lao động trong việc đổ.
 • Sử dụng đầy đủ các máy rung.
 • Sử dụng các phương pháp bảo dưỡng thích hợp.
 • Sự co ngót bê tông.
 • Số lượng nhân lực cao có thể làm suy yếu khả năng kiểm soát.
Giá cả Tiết kiệm 10%-15% cho nhà thép nhịp lớn. Chi phí xây dựng tại hiện trường cao.
Ứng dụng công nghiệp Tiết kiệm chi phí bảo trì: Có thể dễ dàng xử lý các thiết bị như nhiều cần trục trong tòa nhà. Đường đi có thể được kiểm soát. Có thể đạt được độ chính xác trong quá trình lắp đặt. Việc sử dụng thiết bị nặng như cần trục bị hạn chế.
Ứng dụng Thương mại & Cơ sở hạ tầng Tính thẩm mỹ tốt hơn và nhịp dài hơn có thể đạt được khi sử dụng thép làm thành phần xây dựng. Có thể có các thiết kế hạn chế với bê tông.