Các cột mốc & thành tích

//Các cột mốc & thành tích

2013


Kirby Building Systems India wins Dun & Bradstreet Infra Awards for Best PEB Project

2011


Kirby Building Systems India wins Dun & Bradstreet Infra Awards for Best PEB Project

2011


Kirby Building Systems Ấn Độ giành được Giải thưởng Cơ sở hạ tầng Xuất sắc cho Dự án PEB Tốt nhất. Cơ sở sản xuất Kuwait của Kirby giành được Giải thưởng Sliver cho sự xuất sắc của HSE bởi Hiệp hội Kỹ sư An toàn Hoa Kỳ

2009


Khánh thành Nhà máy Kirby Việt Nam. Kirby Ấn Độ hoàn thành 10 năm

2007


Khánh thành Nhà máy Ras Al Khaimah - UAE. Năng lực sản xuất hàng năm 75.000 tấn.

2000


Khánh thành Nhà máy Hyderabad. Năng lực sản xuất hàng năm 100.000 tấn.

1976


Khánh thành Nhà máy Kuwait. Năng lực sản xuất hàng năm 100.000 tấn.