Thực hành đẳng cấp thế giới

//Thực hành đẳng cấp thế giới

Kirby Building Systems, là công ty dẫn đầu thị trường và là nhà sản xuất Nhà thép tiền chế (PEB) lớn nhất bên ngoài Hoa Kỳ, nổi tiếng là có các phương thức kinh doanh đẳng cấp thế giới và các quy trình liền mạch trên tất cả các chức năng và ngành dọc của chúng tôi. Hệ thống SAP ERP thiết lập một nền tảng duy nhất kết nối các hoạt động khác nhau của Kirby. Sản xuất, Bán hàng, Tài chính, Vật tư, CNTT, Nhân sự, Đảm bảo Chất lượng, v.v ... Bối cảnh doanh nghiệp tích hợp này đảm bảo tính chính xác của việc xử lý thông tin và kiểm soát trực tuyến các hoạt động kinh doanh. Dữ liệu chính xác về tình trạng giao sản phẩm theo trình tự mong muốn sẽ cho phép khách hàng của chúng tôi hoàn thành dự án của họ đúng hạn. Do đó, Kirby có sự kết hợp phù hợp của các quy trình bền vững và hiệu quả để lập kế hoạch và thực hiện.

Ngoài ra, chúng tôi cung cấp nguồn nguyên liệu từ các nhà máy và nhà cung cấp thép hàng đầu để duy trì các tiêu chuẩn chất lượng đẳng cấp thế giới. Việc kết hợp tất cả các quy trình và thực tiễn của chúng tôi với nhau giúp chúng tôi đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng về các giải pháp thép chất lượng cao, hiệu quả về chi phí và đúng hạn.