ดับบลิวเอชเอ แซด62

//ดับบลิวเอชเอ แซด62

Country: ประเทศไทย

Year of Completion: 2020

Application: คลังสินค้า

Tonnage: 327 MT

Job: VN953