ผู้มุ่งหวัง สุเอซ

//ผู้มุ่งหวัง สุเอซ

Country: ประเทศไทย

Year of Completion: 2020

Application: คลังสินค้า

Tonnage: 238 MT

Job: VN971