ปกป้อง FA9

Country: ประเทศไทย

Year of Completion: 2020

Application: คลังสินค้า

Tonnage: 474 MT

Job: VN945