สยามปราณีต

//สยามปราณีต

Country: ประเทศไทย

Year of Completion: 2014

Application: คลังสินค้า

Tonnage: 60 MT

Job: VN00352