เอสซีจี วังศาลา

//เอสซีจี วังศาลา

Country: อินโดนีเซีย

Year of Completion: 2016

Application: คลังสินค้า

Tonnage: 258 MT

Job: VN00589