อาคารสูง Remi

//อาคารสูง Remi

Project Name: อาคารสูง Remi

Country: บังคลาเทศ

Year of Completion: 2015

Application: อาคาร

Tonnage: 1247

Job: VN00399